VERDISÁŽ

SILVIE MORASTEN - KONTRASTY

Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten
Verdisáž Morasten

Malířka a kreslířka, tvořící pod pseudonymem Morasten se narodila v roce 1987 v Ústí nad Labem - ve městě, které svým specifickým charakterem ovlivnilo její tvorbu. Ambivalentní vztah k industriálním a urbánním prostorům v protikladu ke krajině na pomezí Krušných hor a Českého středohoří jsou věci, ze kterých autorka nepřestává čerpat inspiraci.

Morasten měla jednu samostatnou výstavu v roce 2011 a to v Brně v galerii a vinárně Veritas a poté následovala delší přestávka až do letošního roku, kdy dostala nabídku na ilustrace k básnické sbírce slovenské básnířky Dany Podracké, které budou rovněž k vidění v iateliéru.cz. Přes lásku

k výtvarnému umění jsou však do budoucna vyhlídky na masivní tvorbu nejisté. Autorka se nechce podílet na masovém zahlcování světa materiálem, přestože se nebrání právě ilustrování knih, kde výtvarné dílo nabývá funkčnosti.

Výstava v iateliéru.cz nese stejný název jako ta první - Kontrasty. Vystihuje stálou fascinaci paradoxy a kontrasty (které všichni víceméně vytváříme) a rozhraním mezi nimi.

Silvie Morasten - Kontrasty