VERDISÁŽ

MARTIN GROSMAN - CRUELTY FREE ZOONE

Tvorba Martina Grosmana nachází své těžiště ve fascinaci magickým světem reálné i alternativní říše fauny a flory. Část jeho tvorby, která bude na výstavě prezentována, je rámována právě tímto jednotícím prvkem. Expozice bude sestavena z prací vzniklých v době studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU, bakalářské práce realizované na Technické univerzitě v Liberci a samostatné tvorby autora. Fantaskní skulptury s živočišnou tematikou vyvádí diváka ze zaběhlých kategorií vnímání a fungují jako vizuální medikamenty pro potlačovanou imaginaci. Autor ve své práci dobrovolně rezignuje na používání složitých dešifrovacích tabulek a divákovi předkládá vizuálně i obsahově srozumitelnou alternativní ZOO.

Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman15.jpg
Verdisáž Grosman15.jpg
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
961Verdisaz_Grosman29052015.jpg
961Verdisaz_Grosman29052015.jpg
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman
Verdisáž Grosman

Martin Grosman - Cruelty free zoone