VERDISÁŽ

KAREL MALINA - POLOHY

Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina
Verdisáž Malina

Ztvárnění aktu lásky je staré jak lidstvo samo. V dějinách umění pozorujeme nepřetržitou linii kreseb, maleb i soch na toto věčné téma. Od poslední výstavy, Ovce a vlci, se autor zabývá kupením těl

v kompozici, pomocí barev a tvarů jim přiřazuje různý význam. Tato série na téma lidského milování je pak logickým pokračováním jeho snah, nacházet prostřednictvím pokroucení lidských těl nové významy, snad i jakousi estetiku, v které se snaží potlačit jakoukoliv pornografickou obscénnost. Rád by dosáhl jakési abstraktní malby, která samozřejmě přiznává svou inspiraci, nijak ji však neadoruje a nestaví do popředí. Na začátku své práce čerpal inspiraci v zobrazení velkých stád mořských tlustokožců, jakými jsou rypouši sloní, mroži, tuleni a lachtani, kteří se v nepřeberném množství tvarů a barev převalují po rozeklaných útesech mořského pobřeží. Dalším motivem pak byli sportovciv plném výkonu, kajakáři, plavci, cyklisté. Nakonec volba padla na téma pro mnohé asi nejatraktivnější- lidské páry v zápalu akce. Tato oblast lidské činnosti je pravděpodobně vizuálně nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Slovy Karla Maliny: "Pokusil jsem se zlehka se dotknout, nechat se oslovit, sám něco přidat”

Karel Malina

Plzeň, léto 2013

Karel Malina

Absolvent výtvarné kultury PF ZČU v Plzni

Promoval cyklem leptů a kreseb na mytologická témata.

Pracuje jako lektor německého jazyka, zabývá se volnou kresbou, malbou, příležitostně grafikou, ilustrací a komixem. Tématem bývá portrét a figurální kresba a malba, knižní ilustrace.

Karel Malina - Polohy