VERDISÁŽ

MIROSLAV SPOUSTA - URBAN ANGEL'S

Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta
Verdisáž Spousta

plzeňský výtvarník a divadelní scénograf

Po studiu na umělecké akademii v Norimberku a v Mnichově se věnuje malířství ve všech jeho formách. Od roku 1990 žije a pracuje jako malíř, sochař, grafik, ilustrátor a autor v Norimberku. Je členem uměleckého sdružení „Kunststall“, se kterým společně vystavuje v Německu, Švýcarsku a Rakousku.

V posledních deseti letech pracuje převážně jako jevištní výtvarník a scénograf na různých divadelních scénách, např. v Národním divadle v Mannheimu a v Lidovém divadle v Mnichově.

Miroslavův vlastní snadno rozeznatelný styl ovlivněný klasickým uměním, stejně jako impresionismem a secesí, velká stylistická odvaha, kombinace technik, plynulé přechody z malby do kresby a plastik osvěžují současné moderní umění. Jeho tvorbu nejlépe vystihuje krédo rakouského Egona Schieleho, ke kterému bývá často německými kritiky přirovnáván: „Nový umělec je a musí být za každou cenu sebou samým, musí být tvůrcem, musí stavět základ bezprostředně, bez použití všeho minulého a tradičního, zcela sám. Pak je novým umělcem.“

Miroslav komentuje svoji tvorbu: „Jak vzniká můj obraz? Každý i jakkoliv pomíjivý moment v sobě skrývá inspiraci. Někdy je to jen úsměv kolemjdoucího, jindy to bývá absurdní rozhovor dvou zamilovaných na nádraží.  Náhlá změna počasí, zapomenuté klíče. Kdo chodí životem s otevřenýma očima a srdcem, vidí. A kdo vidí, může tvořit. Každý́, i ten nejpomíjivější moment, je jedinečné umělecké dílo.“

Od roku 2010 vzniká projekt - Pod křídly andělů. Cyklus andělé by se dal chápat jako proces.  Od roku 2009 se téma anděl, stalo nedílnou součástí tvorby Miroslava Spousty. Je to i životní postoj, který slouží jako forma komunikace. Nástroj a možnost, jak sensibilizovat své okolí. Andělé jsou více veršem nežli obrazem, skládají se z různorodých, zdánlivě nesouvisejících vrstev.  Hledají „druhou řádku“ v poezii  bytí a tvorby.   Každý́  z obrazů ilustruje svůj vlastní příběh, hluboce emocionální a osobitý, jako jsou možná nikým nevyprávěné životní příběhy každého z nás.  Tato pomíjivost je jednou z inspirací cyklu andělů.  

„Andělé“ jsou putovní výstavou, která má ambici se připojit k projektu Plzeň Evropské město kultury 2015.

Miroslav Spousta - Urban angel's